இலங்கை செய்திகள்

இலங்கைக்கான அந்நிய செலாவானி வீதம் CC யில் இருந்து CCC க்கு குறைவு

ஸ்டான்டர்ட் அன்ட் புவர்ஸ் S&P) நிறுவனம் நாட்டின் கடன் மீள் செலுத்துகைக்கான தரநிலையினை மேலும் குறைத்துள்ளது.

இலங்கையால் பெறப்பட்ட வெளிநாட்டுக் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக இலங்கை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள நிலையிலேயே இந்த தரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய, இலங்கை CCC நிலையில் இருந்து CC ஆக தரமிறங்கியுள்ளது.

Related posts

போராட்ட களத்தில் குதித்த மகா சங்கத்தினர்!

Thanksha Kunarasa

அமெரிக்காவில் மீண்டும் உருவான நரகத்திற்கான வழி நீர்ச்சுழி

Thanksha Kunarasa

கட்டணம் செலுத்தாததால் டீசலுடன் 7 நாட்களாக நங்கூரமிட்டுள்ள சிங்கப்பூர் கப்பல்

Thanksha Kunarasa

Leave a Comment